Data analyse

Data analyse

Data analyse is onlosmakelijk verbonden met de toename van internetverkeer. De hoeveelheid data die we daarbij produceren is enorm. Dagelijks zijn we wereldwijd goed voor 2,5 triljoen data bytes. Het is dan ook niet zo verwonderlijk dat dit proces ook wel Big Data worden genoemd. Maar liefst 90% van dit enorme aantal data bytes is geproduceerd in de laatste twee jaar. Met het oog op de toekomst betekent dit een schat aan waardevolle grondstof waaruit veel informatie verkregen kan worden.

Tijdens het analyseproces wordt deze data op vakkundige wijze, via inzicht en informatie, omgezet in doeltreffende kennis. Zo zijn we in staat om waardevolle informatie te verkrijgen uit de data. Deze kunnen vervolgens weer ingezet worden om effectieve besluiten te vormen rondom lastige vraagstukken. Data analyse bestaat doorgaans uit 6 fasen.

Deze geeft ons meer inzicht in wat er gaande is en om welke reden. Ook geeft deze analyse een duidelijk inzicht in welke informatie op dit moment belangrijk is en wat dit zou kunnen betekenen voor de toekomst. Tijdens het proces van data analyse wordt de data grondig geïnspecteerd, opgeschoond en vervolgens gemodelleerd. Op deze manier blijft er data over die als waardevolle grondstof kan worden beschouwd.

Het proces van data analyse

Het analyseren van data bestaat uit verschillende processen. Om precies te zijn kennen we 6 fasen die geheel in het teken staan van jouw data. Hierbij kun je denken aan het transformeren, modelleren en opschonen van de data. Hierdoor kan er aan de hand van statistische verbanden belangrijke inzichten worden verkregen. Dit proces begint met het begrijpen van de data die verbonden is met jouw bedrijf.

Pas als deze fase bekend terrein is starten we met data preparation. Vertaald bedoelen we hiermee het voorbereiden van de data door het op te schonen en te transformeren. Ook het modelleren van de data komt in deze fase om de hoek kijken. Tijdens dit proces worden er wiskundige formules losgelaten op de data. Uiteraard volgt er na deze data analyse processen een evaluatie. Tijdens deze fase kijken we of de resultaten uit jouw onderneming overeenkomen met de eerder gemaakte afspraken.

Na de afronding van de data analyse kun je deze specifieke kennis gericht inzetten. Data analyse herbergt dus een ruwe schat aan informatie die je meer inzicht geeft voor nu én in de toekomst. Neem voor meer informatie over data analyse vrijblijvend contact op met het Data Services House.

Data in dashboards and spreadsheets only tell you what is happening, not why it is happening

Informatie

Data Services House is gespecialiseerd in het transformeren van data, tot data-gedreven inzichten.

Volg ons!

© 2020 Powered by Creative design  – Disclaimer –  Privacy beleid

Scroll to Top