Data visualization & data story telling

Data visualization & data story telling

Door de evolutie heen gebruikt de mens verhalen om informatie met elkaar te delen en zijn er op deze manier culturen gevormd. Vanuit deze gedachte is data story telling ontstaan. De combinatie van data visualisatie & data story telling voor het communiceren van informatie, afgestemd op een specifiek publiek, wordt een steeds belangrijkere manier om data analyse resultaten te presenteren in een wereld met enorme hoeveelheden data. Door gebruik te maken van data analyse en story telling gaat het verhaal van het ‘wat’ naar het ‘waarom’. Hierdoor kan in de huidige complexe en snel veranderende omgeving als sluitstuk van een data analyse traject, het resultaat begrijpelijk worden gepresenteerd.

Data Services House

Data visualisatie geeft betekenis aan gegevens door deze te plaatsen in een visuele context. Patronen, trends en verbanden worden herkend die mogelijk onopgemerkt blijven in traditionele rapporten, tabellen of spreadsheets. Hierdoor wordt data anders bekeken en ontstaan nieuwe antwoorden en ontdekkingen. Data story telling legt deze inzichten als visuele verhalen vast.

"Een beeld zegt meer dan duizend woorden."

Onze aanpak:

  • De inzichten leggen we als verhaal vast. De verhaal punten worden vastgelegd (snapshots in de tijd).
  • Opmerkingen worden toegevoegd om belangrijke ontdekkingen te onderstrepen.
  • Discussies over de inzichten worden in een veilige omgeving onder een dynamische samenwerking gevoerd.
  • Hieruit volgt besluitvorming en worden acties vastgesteld.

Data in dashboards and spreadsheets only tell you what is happening, not why it is happening

Informatie

Data Services House is gespecialiseerd in het transformeren van data, tot data-gedreven inzichten.

Volg ons!

© 2020 Powered by Creative design  - Disclaimer -  Privacy beleid

Scroll to Top