Door het in gebruik nemen van deze website stem je in met het

Privacy beleid van DSH consulting

Deze website is eigendom van DSH consulting en wordt beheerd door Di-Va.nl. DSH consulting respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je eventueel aan haar verstrekt, vertrouwelijk en in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens wordt behandeld.

Verwerking van persoonsgegevens

Bij het bezoek van DSH consulting worden automatisch enkele technische gegevens door je computer aan onze computers verstrekt, zoals het door je gebruikte IP-adres, het besturingssysteem, de gebruikte internet browser en (in sommige gevallen) de laatste internetpagina die je hebt bezocht. Daarnaast worden de persoonsgegevens verwerkt die je actief aan ons verstrekt, zoals je naam, contactgegevens en voorkeuren.

Doeleinden verwerking

De persoonsgegevens die door je worden verstrekt, worden uitsluitend gebruikt voor de volgende doeleinden:

 • om met je in contact te kunnen treden;
 • om je te informeren over nieuwe producten en/of aanbiedingen van DSH consulting;
 • het verbeteren van de website en dienstverlening van DSH consulting;
 • het verrichten van marktonderzoek ten behoeve van DSH consulting.
 • DSH consulting neemt bepaalde vertrouwde derde partijen in dienst om functies uit te voeren en diensten aan de website te verlenen, zoals bezorg bedrijven. DSH consulting deelt je persoonlijke gegevens met deze derden, maar alleen voor zover noodzakelijk om deze services uit te voeren.
 • Indien DSH consulting de onderneming verkoopt of samenvoegt, mag DSH consulting je informatie als onderdeel van die transactie openbaar maken, alleen voor zover toegestaan ​​door de wet.
 • Het anderszins verwerken van je persoonsgegevens geschiedt alleen voor zover je DSH consulting daarvoor ondubbelzinnig toestemming hebt verleend. Die toestemming kan blijken uit het enkele feit dat je al dan niet per e-mail een vraag aan DSH consulting stelt.

DSH consulting kan je gegevens verzamelen, gebruiken, bewaren en delen als DSH consulting te goeder trouw van mening is dat het redelijkerwijs noodzakelijk is om:

 • te reageren op een juridisch proces of op verzoeken van de overheid;
 • onze overeenkomsten, voorwaarden en beleid handhaven;
 • het voorkomen, onderzoeken en aanpakken van fraude en andere illegale activiteiten, beveiliging of technische problemen; of
 • de rechten, eigendom en veiligheid van onze bezoekers of anderen te beschermen.

Welke rechten heb je over je gegevens?

Als je een account hebt op deze website of opmerkingen hebt achtergelaten, kun je een geëxporteerd bestand aanvragen met de persoonlijke gegevens die DSH consulting over je bewaart, inclusief alle gegevens die je DSH consulting hebt verstrekt. Je kunt ook vragen om alle persoonlijke gegevens die DSH consulting over je heeft te wissen. Dit omvat niet alle gegevens die we verplicht zijn te bewaren voor administratieve, wettelijke of veiligheidsdoeleinden.

Waar wij je gegevens naar toe sturen

Bezoekerscommentaren kunnen worden gecontroleerd via een geautomatiseerde spam-detectie-service.

Hoe wij je gegevens beschermen

DSH consulting kan je gegevens opslaan en verwerken via diensten van derden in Nederland en andere rechtsgebieden. Dientengevolge kan DSH consulting je persoonlijke gegevens overbrengen naar een rechtsgebied met andere gegevens beschermings- en overheids toezicht wetten dan je eigen rechtsgebied. Als wordt aangenomen dat DSH consulting informatie over je buiten de EU overdraagt, vertrouwt DSH consulting op Privacy Shield als de wettelijke basis voor de overdracht, omdat bijvoorbeeld DropBox door Privacy Shield is gecertificeerd.

Hoe contact met ons op te nemen

Voor de toepassing van de EU-wetgeving inzake gegevensbescherming is DSH consulting de gegevensbeheerder van je persoonlijke gegevens. Als je vragen of opmerkingen hebt, kun je contact met DSH consulting opnemen via de contact pagina.

Elektronische nieuwsbrieven

Je kunt je via de website opgeven als abonnee voor de door DSH consulting verzorgde elektronische nieuwsbrief. Onderaan iedere nieuwsbrief tref je een hyperlink waarmee je je eenvoudig kunt uitschrijven voor ontvangst van de nieuwsbrief.

Slotopmerkingen

De teksten van de website kunnen op ieder moment worden aangepast door voortdurende ontwikkelingen. Neem deze verklaring daarom regelmatig door om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen.